Norheim Gård

Plassen hvor tiden står like stille som den raser avgårde

Norheim Gård bryr seg om naturen og forvaltningen av våre felles ressurser

Norheim gård har vedtektsfestet at 20% av overskuddet går til finansiering av fellesgoder som kommer miljøet til gode.  Fokuset er at Norheim Gård skal bidra til at Vesterålen har ei bærekraftig fremtid, og sørge for at Vesterålingenes fellesgoder blir ivaretatt! Norheim Gård ønsker å bidra inn til det grønne skiftet og har en sirkulær visjon for innovasjon. Norheim Gård har nå fire gründerprosjekter gående, gårdsdrift, Grønna (www.grønna.no), møterom og skreddersydde små arrangement, Nordavind og Økolonialen (åpner juni 2022). Velkommen til oss!